Obszar Natura 2000, na którym Partnerstwo ma działać: 5. Sikórz PLH140012, Uroczyska Łąckie PLH 220053, Żwirownia Skoki PLH 040005, Dolina Środkowej Wisły PLH140004, Błota Rakutowskie PLh040001

 

Kalendarz

Kalendarium